نصب برنامه اصلی

توی اینترنت اسم برنامه رو جستجو کنید. به این شکل: دانلود B4A. در حال حاضر نسخه 6.3 آخرین نسخه هست.

بعد از نصب برنامه آن را اجرا نکنید.

از فولدر crack فایل License Generator را در محل نصب برنامه کپی کنید. آن را اجرا کرده و یک ایمیل را وارد کنید.