آماده کردن برنامه

قبل از اجرای برنامه باید مسیر نصب JDK و SDK هارو به برنامه معفری کنید. برای این منظور از بخش Tools به قسمت ConfigurePath برید.

برنامه نویسی اندروید

حالا اطلاعات رو مثل تصویر و البته با سیستم خودتون تکمیل کنید

به اسم پوشه های نهایی و پسوند فایل انتخاب شده دقت کنید

برنامه نویسی اندروید

روی OK کلیک کنید.