به زودی به صورت مستقل منتشر خواهد شد.

HOTSTART{"coins":[{"imageUrl":"https://s18.picofile.com/file/8435060784/hezar.png","sku":"hezar","coinToAdd":"1000"},{"imageUrl":"https://s18.picofile.com/file/8435060842/dohezar.png","sku":"dohezar","coinToAdd":"2000"}]}HOTEND